Programmaraad (PBO)

Iedere publieke omroep moet een eigen Programmaraad hebben. De Mediawet eist dat van een zendgemachtigde.
Haar taken en bevoegdheden zijn behoorlijk uitgebreid want deze raad moet er op toezien dat de lokale omroep voldoende aandacht geeft aan de zaken die om ons heen gebeuren. Alle mensen die tot het uitzendgebied van Radio SD behoren moeten zich kunnen vinden in één of meer programma’s die uitgezonden worden. Bovendien moet het merendeel van de programma’s gevuld zijn met informatie, educatieve en culturele onderwerpen, conform het programmavoorschrift dat is opgesteld door het Commissariaat voor de Media die dat eist van de lokale omroep (de ICE norm).

Concreet houdt dit dus in dat een lokale omroep niet zomaar de hele dag muziek mag uitzenden zonder dat er tussendoor ook iets zinnigs wordt gezegd. Het Commissariaat voor de Media ziet er streng op toe dat de regels worden nageleefd. Deze controlerende taak van het Commissariaat kan zij uitvoeren met de hulp van de Programmaraad.

De Programmaraad die officieel het Programma Bepalend Orgaan (PBO) heet, vergadert bij 4 keer per jaar in de studio van Radio SD en geeft eens per jaar haar oordeel over de programmering in een jaarverslag. Dat jaarverslag wordt naar het Commissariaat voor de Media gezonden. Zo kan het Commissariaat voor de Media toch een vinger aan de pols houden van de lokale omroepen waaronder ook Radio SD zich kan scharen.

De programmaraad van Radio SD bestaat uit:

Nico de Danschutter, voorzitter
Sjaak Kweekel, secretaris
Ada J. Overwater
Wim Joppe
Ment Jol
Kees Verkerke
Vacature