In de Wereldregio van vrijdag 21 mei heeft met medewerking van een aantal vrijwilligers van Radio SD een mooie katern gezeten. Voor wie het katern nog een keer wil doorlezen, deze is hieronder te bekijken