Zeeland krijgt bijna 40 miljoen voor natuurherstel

Nieuwsbericht

Zeeland krijgt 38.750.000 euro vanuit Den Haag om de natuur in Zeeland te herstellen. Met dat geld moeten vooral stukken natuur die door stikstof in de problemen zijn gekomen, hersteld worden. Al eerder kreeg Zeeland 20 miljoen om op korte termijn verschillende natuurprojecten te kunnen starten.

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt sinds 2021 geld beschikbaar voor natuurherstel, voornamelijk voor stikstof-overbelaste Natura 2000-gebieden. De bijna 40 miljoen voor Zeeland gaat naar een aantal plannen die de provincie heeft opgesteld voor de periode 2024-2030.

Korfslak

Het meeste geld, namelijk zo’n 30 miljoen, gaat naar de Oosterschelde, de Kop van Schouwen en de Manteling op Walcheren. Zilte graslanden, duinen en bossen moeten met het geld worden behouden of verbeterd. Ook komt er geld voor speciale diersoorten, zoals de korfslak.

Op Schouwen zijn er ook plannen voor het verhuizen van het (zweef)vliegveld bij Haamstede om daarmee de duingraslanden te herstellen. Verantwoordelijk gedeputeerde Wilfried Nielen houdt nog wel een slag om de arm: “Het is niet gezegd dat alle plannen doorgaan. We kijken welke plannen het beste niet alleen de natuur helpen, maar ook de boeren en andere belanghebbenden. Een voorbeeld daarvan zou natuurinclusieve landbouw kunnen zijn.”

Effectiviteit

Volgens de gedeputeerde zijn er meer plannen dan dat er geld voor is: “Wanneer er een plan niet door kan gaan, kunnen we putten uit de andere plannen die nu misschien over zijn.” De effectiviteit van de maatregelen op de vermindering van stikstof zal een belangrijke factor spelen bij het uitkiezen van de plannen.

Bron: Omroep Zeeland