Uitkomst onderzoek over wethouder Paula Schot voorlopig geheim

Nieuwsbericht

Na het constateren van het overtreden van de bouwvergunning van haar woning heeft de gemeenteraad in februari wethouder Paula Schot stevig aan de tand gevoeld. Zij en haar man zijn hun woning aan de Melkmarkt in Zierikzee aan het verbouwen, tijdens controle bleek dat de vergunning op minstens 10 punten werden overtreden, zo werd er asbest afgevoerd zonder dat hier een vergunning voor was en zijn er meer ramen geplaatst dan in de vergunning voorgeschreven.

Burgemeester Jack van der Hoek heeft daarna een extern bureau opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de gang van zaken. Het rapport hierover is woensdag 19 juni j.l. overhandigd aan de burgemeester, dinsdag 2 juli wordt het rapport in de raadsvergadering behandeld. Vooralsnog wordt de inhoud en de conclusie van het rapport nog niet naar buiten gebracht, de gemeenteraad, die het rapport ook heeft ontvangen, is het hiermee eens.