Mosselkwekers staan voor zwaar seizoen: ‘Dit gaat iedereen pijn doen’

Nieuwsbericht

Een zwaar seizoen. Dat verwachten de mosselkwekers. Komend jaar is de oogst bijna de helft minder dan afgelopen jaren. Dat bleek vandaag tijdens de opening van het nieuwe mosselseizoen waarbij de eerste mosselen door voormalig voetbaltrainer en -speler Jan Boskamp en kweker Maarten Padmos uit het water werden gehaald.

Een duidelijke verklaring heeft het Nederlands Mosselbureau niet voor de slechte oogst. Volgens voorman Addy Risseeuw is het een combinatie van factoren: “Het lijkt te gaan om een zwakke generatie. Dat heb je weleens in de natuur.”

“Ook heeft het de laatste maanden heel veel geregend”, vervolgt hij. “Er is meer zoet water van het land de zee in gestroomd en daar houden mosselen niet van. Dat heeft er misschien mee te maken. Opvallend is wel dat het in de Oosterschelde erger is dan op de Waddenzee. De hoeveelheid schuimalg waardoor mosselen doodgaan hielp ook niet mee.”

Zoals altijd probeert de sector wel de zonnige kant in te zien. “De kwaliteit is wel heel goed. Het vleespercentage is hoog en de smaak is goed.” Vanzelfsprekend zal een mindere oogst ook gevolgen voor de prijs hebben.

Schaarste zorgt er tenslotte voor dat spullen duurder worden, zo ook mosselen. Richting de toekomst is de mosselsector positief. Er is begonnen met een experiment met mosselhangcultuur in de Voordelta, dus op open zee, aan de buitenzijde van de Oosterscheldekering. De eerste proef is geslaagd en vanaf april hangt er nu substraat in het water om mosselzaad in te vangen. In augustus hopen de kwekers dat te oogsten. Over precieze prijsstijging kan Risseeuw nog weinig zeggen. “Het is nog onduidelijk hoeveel de prijs meer gaat worden, maar dat het balen is voor de kwekers, dat is wel duidelijk. Dit gaat iedereen pijn doen.”