Grote opschudding onder eigenaren van minicampings; advocaat in de hand genomen

Nieuwsbericht

Een plan van de gemeente om alleen minicampings die deel uitmaken van een agrarisch bedrijf uit te breiden van vijfentwintig naar vijfendertig plaatsen heeft tot onrust geleid bij andere minicampings. Vijfendertig van deze minicampings hebben zich verenigd in de Vereniging Onafhankelijke Minicampings Schouwen-Duiveland, waarvan de helft anoniem wenst te blijven. Een advocaat is ingeschakeld om ervoor te zorgen dat niet-agrarische minicampings ook de mogelijkheid krijgen om uit te breiden. De advocaat benadrukt dat alle minicampings gelijk behandeld dienen te worden, ongeacht hun bedrijfstype, en pleit voor een eerlijke kans voor alle eigenaren. Als alleen agrarische minicampings mogen uitbreiden, zou dit leiden tot zeshonderd extra recreatieve plaatsen op Schouwen-Duiveland.